محصولات

خط تولید محصولات شرکت به اختصار
خط تولید شرکت از سه سالن مجزای بنبوری، ترد و روکش ایجاد شده است. پس از ورود مواد اولیه به شرکت و تأیید کنترل کیفیت (QC)، مواد وارد سالن بنبوری شده و توسط دستگاه بنبوری مطابق با فرمولاسیون به کامپاند تبدیل می شود. کامپاندهایی با فرمولاسیون مختلف به منظور تولیدکوشین گام (Cushion Gum)، گام کورد (Gum Cord)، نوار آج لاستیک یا ترد (Precured Tread) و … مورد استفاده قرار می گیرند. در تمام مراحل تولید آزمایشات لازم انجام شده و کیفیت مواد توسط کنترل کیفی مورد بررسی قرار می گیرد. کامپاند مورد استفاده برای تولید ترد در سالن ترد سازی با استفاده از دستگاه های اکسترودر، پرس پخت، بافینگ و چسب زنی تبدیل به ترد می شود که آماده برای تولید تایر روکش سرد است.

محصولات تولیدی شرکت راشا تایر تاکستان

1- روکش سرد Cold Retreading

2- نوار آج (ترد) Precured Tread

3- کوشین گام Cushion Gum

4- گــام کـــورد Gum Cord

5- چـــســـب Cement

6- آمیزه های لاستیک Compond