پیام مدیریت

اهداف:
1- تولید و عرضه محصولات متنوع و باکیفیت استاندارد لاستیکی
2- تعهد به حفظ وسلامت محیط زیست
3- حضور پررنگ در بازارهای داخلی وخارجی
4- جلب رضایتمندی و ایجاد اعتماد مشتریان
5- توسعه و ارتقای کیفیت تولیدات لاستیکی
ماموریتها:
1- بهره وری از تکنولوژی ودانش روز دنیا جهت کیفت مطلوب
2- سرمایه گذاری مداوم برای بهبود محصولات متنوع و سرمایه های انسانی
3- ارائه بهترین راهکارهای ممکن برای جذب سرمایه وبکار گیری آن در توسعه شرکت
4- افزایش بازدهی کارخانه و کاهش ضایعات
5- تولیدبا کیفیت محصولات لاستیکی

چشم انداز:

1- راه اندازی خط جدید تولید کامپاندو OTRبرای ماشینهای سنگین و معادن
2- راه انداز یک خط پیشرفته جهت روکش گرم
3- افزایش فضای تولید برای جذب نیروهای جدید
4- ایجاد یک محیط دلپذیرو امن برای پرسنل خود
5- صادرات محصولات تولیدی به بازارهای جهانی

ارزشها:

1- صداقت و تعهد در ارائه خدمات
2- توجه به کیفیت و نیاز مشتریان
3- تعهد به حفظ و سلامت محیط زیست
4- حفظ ارزشهای انسانی
5- ایجاد فضای صمیمی وآرام برای پرسنل